Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​01.09.2011r. Ruszyły prace, które doprowadza do likwidacji basenów przeciwpożarowych

01.09.2011r. Ruszyły prace, które doprowadza do likwidacji basenów przeciwpożarowych położnych pomiędzy ulicami Spiżową - Stalową  oraz  ulicami Pereca - Żelazną ( na razie opracowanie projektu rozbiórek). Stan techniczny tych obiektów ciągle ulega degradacji, nie są one utrzymywane w należytym porządku.  http://www.zzk.wroc.pl/index.php/zamowienia-bez-procedury-pzp/2041-grabiszyska-i-grochowa