Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​02.11.2010r. Zarząd Osiedla wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o przeprowadzenie prac remontowych

02.11.2010r. Zarząd Osiedla wystąpił z pismem do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o przeprowadzenie prac remontowych na jezdni ulic: Sztabowa (od Wróbla do Mieleckiej), Pretficza (wzdłuż dyskontu Biedronka, w tym również skrzyżowanie Wróbla/Pretficza), Stalowowolska. Na wymienionych fragmentach ulic powstały dziury znacznych rozmiarów zagrażające bezpieczeństwu w ruchu pojazdów. Czekamy na odpowiedź, o której Państwa poinformujemy.