Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


05.02.2012r. Biuro Rozwoju Miasta pracuje nad projektem miejscowego planu zagosp

05.02.2012r. Biuro Rozwoju Miasta pracuje nad projektem miejscowego planu zagosp. przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej. Artykuł http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/1263181,wroc... Uzupełniając, projekt jest obecnie na wstępnym etapie opracowywania przed opiniowaniem.Sposób zagospodarowania terenu, w tym szczególnie usytuowanie zabudowy mieszk., będzie uzależniony od wpływu uciążliwości wynikających z sąsiedztwa (ruchliwe linie kolejowe).Zarządzenie Prezydenta odnoszące się do wniosków Rady Osiedla http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=985/1...