Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


07.07.2010r. Do Rady Osiedla wpłynęły pisma UM Wrocławia Wydział Org. i Kadr - Zespół Zezwoleń

07.07.2010r. Do Rady Osiedla wpłynęły pisma UM Wrocławia Wydział Org. i Kadr - Zespół Zezwoleń dt. zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych: kawiarnia "Cudowne Lata" ul. Krucza 72 (nowy punkt); sklep spożywczy "Żabka" ul. Zaporoska 31a (kontynuacja, wyłącznie do 4,5 procent zawartości alkoholu oraz piwo). Ewentualne uwagi proszę zgłosić nam do dnia 15 lipca.