Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


07.09.2013. OŚWIETLENIE PARKU - CZEKAMY NA REALIZACJĘ

Informujemy, iż coraz bliżej realizacji zadania "Budowa oświetlenia Parku przy ul. Wróblej". Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała projekt budowlany. Zostanie zamontowanych 28 latarni (25 opraw na słupach 4m, 3 oprawy na słupach 1m). Inwestorem jest Zarząd Zieleni Miejskiej. Z projektem można się zapoznać w siedzibie Rady Osiedla.