Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


10.08.2011r. Przekazaliśmy Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich karty zadań inwestycyjnych

10.08.2011r. Przekazaliśmy Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich karty zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na rok 2012. Przedstawiliśmy sześć propozycji (wypełnione karty do wglądu w naszej siedzibie) - w dużej większości są to "inwestycje" zgłaszane już w latach poprzednich.

  1. Montaż lamp oświetleniowych (zieleniec/park przy ul. Wróblej) 
  2. Zagospodarowanie Wzgórza Gajowickiego /Pafawag/ 
  3. Kompleksowa przebudowa ulic Zaporoskiej i Gajowickiej 
  4. Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego (Stalowa-Grochowa-Kłośna-Oporowska) 
  5. Budowa boiska o sztucznej nawierzchni (Gimnazjum 16, Jemiołowa 57) 
  6. Remont chodnika przy ulicy Lwowskiej.