Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​10.08.2011r. Zgodnie z zapewnieniem ZDiUM naprawiono nawierzchnie jezdni ulic

10.08.2011r. Zgodnie z zapewnieniem ZDiUM naprawiono nawierzchnie jezdni ulic: Połaniecka, Kolbuszowska, Stalowowolska, Tarnobrzeska, Krucza, Stalowa (usunięto wybrzuszenia, "zakryto" powstałe po zimie dziury, które utrudniały ruch pojazdów).

Stalowowolska.jpg      Stalowowolska 2.jpg     Krucza.jpg