Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


10.11.2011r. Bieżące informacje:

10.11.2011r. Bieżące informacje:

- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Żelaznej http://wzp.zdium.wroc.pl/announcements/show/823/4862

- do końca listopada 2011r. zostaną naprawione ubytki w chodniku przy ul. Stalowej 52-54 (pismo z ZDiUM)

- trwają prace na odcinku jezdni ulicy Zaporoskiej (przy skrzyżowaniu z ulicą Grabiszyńską) http://www.zdium.wroc.pl/news/show/1132

- widać już pierwsze efekty prac remontowo - konserwatorskich Kościół przy ul. Kruczej, Parafia p.w. św. Karola Boremeusza kościół Krucza