Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


13.08.2014r. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ULIC: ŻELAZNEJ, PERECA I GRABISZYŃSKIEJ

Na prośbę Biura Rozwoju Wrocławia zamieszczamy obwieszczenia. Projekt planu będzie podany do publicznego wglądu w dniach 20.08-09.09.2014r.  We wrześniu 2013r. Rada Osiedla przedłożyła wnioski do projektu planu, teraz czas na składanie ewentualnych uwag - w terminie do dnia 23.09.2014r. Poniżej również Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do planu. Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 28.08.2014r.