Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


15.03.2014r. NIE BĘDZIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - SKRZYŻOWANIE ULIC: JEMIOŁOWA - ŻELAZNA

Nadeszła odpowiedź z Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie wyznaczenia nowego przejścia. Nasza inicjatywa nie spotkała się w chwili obecnej z akceptacją.