Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​15.05.2011r. W załączeniu pismo - odpowiedź z Zarządu Zasobu Komunalnego

15.05.2011r. W załączeniu pismo - odpowiedź z Zarządu Zasobu Komunalnego dt. możliwości przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych we wnętrzu blokowym Grochowa 2-6 / Gajowicka 109-119.

wnętrze.JPG