Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


17.01.2011r. Zarząd Osiedla Gajowice przygotował trzy pisma do ZDiUM

17.01.2011r.  Zarząd Osiedla Gajowice przygotował trzy pisma do ZDiUM:

  1. zapytanie o planowany termin naprawy nawierzchni jezdni skrzyżowania ulic Krucza - Mielecka - Stalowa (usunięcie wybrzuszeń). Zgodnie z otrzymanym w sierpniu 2010r. pismem ze ZDiUM remont był planowany na IV kwartał minionego roku;
  2. o ujęcie w planie remontów chodnika przy ul. Lwowskiej po obu stronach jezdni;
  3. w ramach programu "doświetlenie przejść dla pieszych" zgłoszono skrzyżowanie ulic Pereca - Szczęśliwa.