Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


18.11.2010r. Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Zasobu Komunalnego na nasze pismo w sprawie rozbiórki basenów przeciwpożarowych

18.11.2010r. Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Zasobu Komunalnego na nasze pismo w sprawie rozbiórki basenów przeciwpożarowych położonych przy ul. Grabiszyńskiej (skrzyżowanie z ul.Stalową) oraz ul. Grochowej . Pada w nim stwierdzenie iż "wykonanie rozbiórek basenów mogłoby zostać zlecone w przyszłym roku". Będziemy sprawę dalej monitorować, tym bardziej iż Prezydent Wrocławia już w 2009r. upoważnił ZZK do przeprowadzenia tych prac, a tymczasem ulegają one dalszej degradacji.http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/123754%5C7771zp09.pdf