Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


18.12.2012r. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

18.12.2012r. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013 - 2017, w szczególności z planami dotyczącymi Naszego Osiedla (np. oświetlenie Parku Gajowickiego - 2013, modernizacja plcu przy ul. Pereca 2015, zagospodarowanie Górki Gajowickiej 2017-2018, budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni Gimnazjum 16, Jemiołowa - 2016, budowa azyli dla pieszych - Krucza, Grochowa - 2013, remonty osiedlowych placówek edukacyjnych) http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/704527,tak-zmieni-sie-wroclaw-znamy-plan-miejskich-inwestycji-na-5,1,id,t,sa.html