Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


2.04.2012r. Otrzymaliśmy wsparcie Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia

02.04.2012r. Otrzymaliśmy wsparcie Komisji ds. Osiedli  Rady Miejskiej Wrocławia dotyczące remontu chodników ulicy Lwowskiej, jak również budowy oświetlenia skweru w rejonie ulic: Wróblej - Pretficza - Gajowickiej - Sztabowej. Mamy nadzieję, iż z tą pomocą tym razem zostaną określone perspektywy czasowe realizacji tych zadań.

lwowska, wróbla.pdf