Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


22.12.2013r. PRZETARG NA OŚWIETLENIE PARKU - UNIEWAŻNIONY

Informujemy, iż na stronie Zieleni Miejskiej ukazała się informacja o unieważnieniu przetargu na oświetlenie Parku im. Mariana Langiewicza. Zarząd Osiedla zwrócił się z zapytaniem, jakie zostaną podjęte dalsze kroki w sprawie.

http://zzm.wroc.pl/pl/przetargi/budowa_oswietlenia,97.html