Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


24.04.2014r. ODPOWIEDŹ - RUCH NA ULICY OŁOWIANEJ

W załączniku odpowiedź na przekazane propozycje poprawy organizacji ruchu, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi przekraczania prędkości na tejże ulicy przez kierujących pojazdami.  

Mieszkańcy zgłosili również samodzielnie projekt - budowa progów zwalniających na jezdni - do WBO 2014. Numer projektu 59.