Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​27.02.2011r. Otrzymaliśmy odpowiedź ze ZDIUM na pismo dotyczące remontu ulicy Gajowickiej

27.02.2011r. Otrzymaliśmy odpowiedź ze ZDIUM na pismo dotyczące remontu ulicy Gajowickiej. Środki finansowe przewidziane na Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic na lata 2011-2012 zostały w całości rozdysponowane. Lista jest zamknięta i w chwili obecnej nie ma możliwości jej rozszerzenia. Jednocześnie potwierdzono, iż na powyższej liście znajduje się al. Hallera na odcinku od ul. Ojca Beyzyma do ul. Mieleckiej.