Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


27.02.2012. Długo oczekiwana odpowiedź z Biura Rozwoju Wrocławia

27.02.2012. Długo oczekiwana odpowiedź z Biura Rozwoju Wrocławia dt. przyszłości Wzgórza Gajowickiego. Najważniejszy wniosek z pisma "...nie zamierza zmieniać się funkcji rekreacyjnej przedmiotowego terenu". Rada Osiedla w dalszym ciągu będzie zwracać się do właściwych podmiotów o podjecie działań zmierzających do jego lepszego zagospodarowania niż w chwili obecnej.

wzgórze.pdf