Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


27.05.2011r. Na ostatniej sesji Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatów radnych

27.05.2011r. Na ostatniej sesji Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatów radnych: Marka Maciejewskiego oraz Krzysztofa Orlika. Radni zrzekli się mandatu z powodów osobistych. Na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu została wybrana radna Bronisława Springer. Skład Rady zostanie uzupełniony na następnej sesji.