Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


28.01.2011r. Rada Osiedla planuje w bieżącym roku zorganizować spotkania dla mieszkańców

28.01.2011r. Rada Osiedla planuje w bieżącym roku zorganizować spotkania dla mieszkańców, dotyczące:

  1. bezpieczeństwa na naszym osiedlu; 
  2. inwestycji przewidywanych przez Miasto na osiedlu (plany zagospodarowania przestrzennego), rewitalizacja naszych wnętrz międzyblokowych (zauważamy pogarszający się ich stan i brak działań w tym zakresie).

Na takie spotkania zaprosimy radnych miejskich zajmujących się w/w sprawami, jak również osoby bezpośrednio odpowiadające za te zadania. Jeśli będą znane szczegóły spotkań, o ich terminach poinformujemy na stronie internetowej.