Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


​28.01.2011r. W środę odbyła się XVII sesja Rady Osiedla Gajowice

28.01.2011r. W środę odbyła się XVII sesja Rady Osiedla Gajowice, na której podjęto m.in. uchwały:

  • w sprawie przyjęcia planu finansowego Rady Osiedla Gajowice na rok 2011 (środki finansowe w kwocie 46 829, 00 zł)
  • w sprawie przyjęcia planu finansowego Klubu Seniora działającego przy RO na rok 2011 (kwota 11 000, 00 zł)

Z planami finansowymi można zapoznać się w siedzibie Rady podczas dyżurów radnych w każdy wtorek w godzinach 16-18.