Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


30.05.2013r. BUDŻET OBYWATELSKI 2013

 Od 4-tego czerwca rozpocznie się głosowanie na zgłoszone projekty. Są już pierwsze inicjatywy promujące Gajowice. Nasza Rada wspólnie z Radą Os. Powstańców Śląskich, będzie zachęcać Państwa do popierania wniosków dt. Naszych Osiedli. Informacje na temat głosowania, listę zgłoszonych projeków znajdziemy tutaj:http://www.wroclaw.pl/wroclawski_budzet_obywatelski_2013,1.dhtml

Opis projektów.doc

nullnull