Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


31.07.2014r. KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI: RUCH JEDNOKIERUNKOWY NA ULICACH: KŁOŚNEJ I OŁOWIANEJ

Otrzymaliśmy pismo Wydziału Inżynierii Miejskiej zobowiązujące nas do wydania opinii w sprawie zmian w organizacji ruchu na ulicach: Kłośnej i Ołowianej (na wniosek mieszkańca). Jest to drugi sygnał w tym roku dotyczący tego rejonu Naszego Osiedla - z zakresu poprawy bezpieczeństwa i wyznaczenia nowych zasad poruszania się pojazdów. Dlatego też, mając na uwadze, iż wszelkie zmiany (ruch jednokierunkowy) mogą wywoływać kontrowersje zwracamy się do Państwa o przedstawienie swojego stanowiska, które weźmiemy pod uwagę przy wydaniu opinii. Informacja o konsultacjach została zamieszczona również przed wejściami do budynków mieszkalnych znajdujących się przy wskazanych ulicach.