Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


31.08.2010r. Informujemy, iż przekazaliśmy Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich karty zadań inwestycyjnych

31.08.2010r. Informujemy, iż przekazaliśmy Zarządowi Obsługi Jednostek Miejskich karty zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2011r. Przedstawiliśmy pięć propozycji (wypełnione karty do wglądu w naszej siedzibie). 

  1. Montaż lamp oświetleniowych (skwer przy ul. Wróbla-Pretficza-Gajowicka-Sztabowa)   
  2. Zagospodarowanie Wzgórza Gajowickiego  
  3. Przebudowa ul. Manganowej   
  4. Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego (ul.Stalowa-Grochowa-Kłośna-Oporowska)   
  5. Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni (Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57)