Wiadomości Rady Osiedla Gajowice


Zgłoszenia dotyczące ubytków w nawierzchni jezdni i chodnikach

Zgłoszenia dotyczące ubytków w nawierzchni jezdni i chodnikach, uszkodzonych pojemnikach na odpady, ławkach, znakach drogowych; awarii sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego (latarnie); miejsc wymagających uprzątnięcia; uszkodzonych wiatach przystankowych można przekazywać bezpośrednio  do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  email zgloszenia@zdium.wroc.pl  Więcej informacji http://www.zdium.wroc.pl/view/index/44