"GÓRKA PAFAWAG - DRUGIE ŻYCIE" - III ETAP (PROJEKT NR 579) - GŁOSOWANIE JUŻ WE WRZEŚNIU

We wrześniu 2017 r. rozpocznie się głosowanie nad kolejnym Wrocławskim Budżetem Obywatelskim.

Wzgórze Gajowickie to miejsce zaniedbane. Ale, dzięki sukcesowi projektu "Górka Pafawag - Drugie Życie" w głosowaniu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 oraz 2016 to się zmienia. Z pewnością wielu z Was już widziało, jak zmieniła się nasza Górka. Pracujemy nad tym od kilku lat. Nie jest to zadanie łatwe, ale dzięki staraniom radnych Osiedla Gajowice, przede wszystkim pana Adama Murawskiego (radny poprzedniej kadencji), to się udaje!

Nie powstaną tu plany budowy budynków mieszkalno - usługowych. (Naszym zdaniem, nie było to tak, oczywiste - proszę spojrzeć, co się dzieje na dawnym terenie sportowym Klubu Panda przy alei Hallera.)  

2014

W ramach projektu z 2014 r. została zbudowana wschodnia ścieżka spacerowo-rowerowa, zamontowano urządzenia sportowe oraz jest oddana do użytku tzw. mała architektura (ławki, kosze na śmieci). Mamy oświetlenie (!), które pozwala bezpiecznie przemieszczać się w porze nocnej pomiędzy ulicą Kruczą, a aleją Hallera.

 2016

II etap projektu z 2016 r. jest aktualnie na etapie uzgodnień projektu budowlanego (m.in. z PKP). Po wakacjach - jesteśmy dobrej myśli - inwestor - Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpi o pozwolenie na budowę, a prace rozpoczną się późną jesienią 2017 r.

W ramach tego projektu planujemy budowę ścieżek spacerowych na całym dole Wzgórza (patrząc od alei Hallera), oraz budowę ścieżki na szczyt oraz w jego części środkowej (1,5 m). Zamontujemy oświetlenie również na szczycie (będzie rozproszone, żeby nikt nie zarzucał, iż oświetlamy niebo). Uzupełnimy miejsce rekreacji („siłownię”) o nowe dwa dwustronne urządzenia do ćwiczeń (teren, aby je ustawić, jest już odpowiednio przygotowany), będzie też nowa, mała architektura na alejce wzdłuż torów kolejowych. Ławki po stronie wschodniej na dole Górki - zdaniem części naszych mieszkańców - ustawione w sposób nieprawidłowy - zostaną przestawione, abyśmy mogli cieszyć się widokiem naszych zielonych klonów oraz… przejeżdżających pociągów). Wyremontujemy schody od Inżynierskiej (dla pieszych i wózków z dziećmi).

Rada Osiedla Gajowice zdecydowanie popiera projekt, ale ma pewne zastrzeżenia do prac wykonanych w ramach I etapu (2014 r.).

3.08.2017 r. odbył się przegląd gwarancyjny dla zadania "Zagospodarowania terenu Wzgórza Gajowickiego przy ulicy Kruczej we Wrocławiu - Etap I". Lider projektu, Pan Adam Murawski uczestniczył w wizji terenowej. Został sporządzony protokół, inwestor - Zarząd Zieleni Miejskiej - wystąpi o podjęcie działań naprawczych w ramach gwarancji (uzupełnienie nawierzchni pod elementami małej architektury - m.in. pod ławkami, następne zadania - ponowne odtworzenie trawników na wysokości siłowni, oraz najważniejsza sprawa - zapobieżenie dalszej degradacji ścieżki spacerowej, spowodowanej wodami opadowymi - wzdłuż wyremontowanej, na wysokości ulicy Tarnobrzeskiej - są to błędy - których chcemy uniknąć przy realizacji prac w ramach II etapu).

 2017!

Oto projekt trzeciego etapu prac nad upiększeniem Górki: "Górka PaFaWag - Drugie Życie" Etap III [WBO. 2017]

Jesteśmy w kontakcie z liderem Górki PaFaWag – będziemy przekazywać Państwu wszystkie bieżące informacje. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi i pomysły, które można przekazać liderowi projektu: gajowice@osiedle.wroc.pl


.

.

ZDJĘCIA WYKONANE WCZESNĄ WIOSNĄ 2016r.

AKTUALIZACJA - OGŁOSZENIE PRZETARGU (ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ)

http://zzm.wroc.pl/pl/przetargi/zagospodarowanie_t...


OPIS WZGÓRZA GAJOWICKIEGO


Wzgórze Gajowickie (Górka Pafawag) jest elementem historycznego układu, drogi spacerowo – rekreacyjnej stworzonej na początku XX wieku przez Hugo Richtera niemieckiego architekta zieleni działającego we Wrocławiu na przełomie XIX i XX wieku w czasach rządów nadburmistrza Georga Bendera. Pierwotne założenie drogi spacerowej obejmowało odcinek od placu Srebrnego (ulica Grabiszyńska) do ulicy Koszyckiej (Osiedle Ołtaszyn). Plac Srebrny dawniej był placem Jesionowym, jednak ustąpił on miejsca obecnemu treningowemu stadionowi Śląska Wrocław. Droga spacerowa tak zwana Promenada Hugo Richtera istnieje nadal i prowadzi wzdłuż torów kolejowych. Wyposażona jest w wartościowe szpalery drzew oraz kompleksy zieleni i towarzyszące obiekty rekreacyjne (informacja z pisma Biura Rozwoju Wrocławia)

Istniejące Wzgórze Gajowickie, mimo że powstało później, charakterem dopasowane jest do funkcji promenady. Pełni funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców. Początkowo było wysypiskiem śmieci znajdującym się na obrzeżach Wrocławia, czynne przez piętnaście lat. Plan budowy osiedli domów wielorodzinnych spowodował w latach dwudziestych XX wieku zamknięcie wysypiska i poddanie go procesowi rekultywacji. Dziś miejsce bardzo zaniedbane. Chcemy wraz z lokalną społecznością, by znów zaczęło tętnić tu życie.

Starsze osoby pamiętają, było to miejsce, w którym spędzało się niedzielne popołudnia pędząc z zawrotną prędkością saniami w dół. Kibice Śląska Wrocław bez biletów wspominają miejsce jako punkt obserwacyjny meczów odbywających się na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Tu dosięgały emocje sportowe.


PROJEKT OBYWATELSKI


Projekt zgłoszony do WBO 2014 nr 296 „Górka PaFaWag – Drugie Życie” został przygotowany przez Radę Osiedla Gajowice w ramach koalicji trzech wrocławskich Osiedli: Gajowic, Grabiszyn – Grabiszynka i Oporowa (akcja Graj w zielone https://www.facebook.com/GrajWZieloneWroclaw). Był wspólnie promowany, nie udałoby się zebrać odpowiedniej ilości głosów bez takiego wsparcia kolegów i koleżanek z sąsiednich osiedli, dlatego bardzo im dziękujemy.

Trwające w tej chwili prace zmierzające do rewitalizacji Górki mają wpisać się w ideę całej promenady, powinny zapewniać powiązania piesze i rowerowe pomiędzy aleją Hallera a ulicą Kruczą. Górka zachowa charakter otwarty, zostanie oświetlona ścieżka spacerowa, będzie to idealne miejsce na wędrówki ze znajomymi, uprawianie sportu, czy też przechadzki z psami. Pozostanie oczywiście znakomity punkt widokowy (jest on chroniony w Studium zagospodarowania przestrzennego), świetne miejsce do rozkładania koców i podziwiania panoramy Naszego Miasta z tej wysokości. W zimie pozostanie miejscem do jazdy na sankach i zabaw na śniegu.

W I etapie rewitalizacji (kwota którą dysponujemy to 500 tysięcy złotych) zostaną najprawdopodobniej zrealizowane prace: budowa nowej nawierzchni ścieżki o długości ok. 500 metrów, która połączy aleję Hallera z ulicą Kruczą, oświetlenie tej ścieżki poprzez montaż lamp. Na dole Wzgórza od strony Hallera powstaną urządzenia rekreacyjne (tzw. siłownia). Zostaną zamontowane elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci. W miarę posiadanych środków zostaną zlikwidowane najbardziej niebezpieczne uskoki (np. wyrwa wprost na wysokości ulicy Połanieckiej).

Niestety okazuje się, że na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - przyjęty budżet dotyczący prac będzie zbyt mały - koszty zadań które chcieliśmy pierwotnie zrealizować okazują się większe niż 500 tysięcy złotych. Jednakże w opracowanej koncepcji architektonicznej - są przygotowane dalsze rozwiązania, na przykład od strony ulicy Kruczej/Inżynierskiej budowa schodów terenowych z siedziskami i balustradą, a z drugiego rogu od strony ulicy Kruczej budowa podejścia pod górkę w formie wspinaczki po kamieniach z łańcuchem, przewidziano dalszą renowację ścieżek spacerowo – rowerowych, czy też oświetlenie wejść na punkt widokowy). Planowana jest również renowacja istniejących schodów od ulicy Inżynierskiej – celem poprawy dostępności górki dla osób mających problem z poruszaniem się (w chwili obecnej okazało się, że strefa uzgodnień z PKP byłaby czasochłonna – stąd zdecydowano o przeniesieniu tego zadania do następnego etapu, pomimo naszych chęci by ich remont wykonać w obecnym zadaniu).

Zamierzamy w przyszłości skorzystać z tej ww. koncepcji, opracować kolejny projekt rewitalizacji Wzgórza Gajowickiego i wspólnie z mieszkańcami starać się o dalsze środki finansowe np. w ramach WBO.

Niewykluczone, iż na początku 2016r. będziemy mieć już efekt naszych wysiłków. Obecnie jednostka która nadzoruje inwestycję (Zarząd Zieleni Miejskiej) – wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę, następnie zostanie opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszony zostanie przetarg, dokona się wyboru wykonawcy i rozpoczną się prace w terenie.


CEL PROJEKTU


Wzgórze Gajowickie stanie się atrakcyjnym miejscem na mapie Wrocławia do wypoczynku, takie było nasze zamierzenie i bardzo się cieszymy, że dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu jest to możliwe szybciej. Nikt się tego nie spodziewał jeszcze rok temu, że możemy zmienić to zapomniane miejsce na lepsze, takie w którym spędzi się przyjemnie i bezpiecznie wolny czas.


Niniejsze opracowanie przygotował lider Projektu Adam Murawski, Rada Osiedla Gajowice.