Oświetlenie wnętrz


Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów do Rady Osiedla jest brak oświetlenia wnętrz międzyblokowych (np. w obrębie ulic Szczęśliwa - Jemiołowa - Lwowska - Pereca; dotyczy to szczególnie budynków tzw. gminnych). Wywołuje to wśród Naszych Mieszkańców poczucie zagrożenia w porze wieczorowej.

Rada Osiedla podjęła starania mające wyjaśnić dlaczego w wielu miejscach lampy nie świecą się. Ustaliliśmy, iż Gmina Wrocław nie pokrywa kosztów w całości związanych z oświetleniem. Uczestniczy w partycypacji kosztów zgodnie z posiadanym udziałem procentowym w częściach wspólnych. Aby więc światło paliło się nad bramą w budynku wspólnotowym zgodę musi wyrazić wspólnota mieszkaniowa, również na ponoszenie kosztów z tego tytułu (są wyliczane według udziałów).

Z posiadanych informacji wynika, iż wiele wspólnot uważa że koszty powinna ponosić wyłącznie Gmina Wrocław mając na względzie bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Innym problemem są lampy tzw. wolnostojące znajdujące się we wnętrzach, tutaj Gmina również nie bierze opłat za oświetlenie wyłącznie na siebie.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą wystąpić do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu z wnioskiem o wykonanie dodatkowych opraw oświetleniowych na elewacjach budynków. Warunkiem montażu jest udzielenie gwarancji przez wspólnoty na pokrywanie kosztów zużywania energii elektrycznej przez oprawy oświetleniowe.

Poniżej podajemy przedstawione przez jednego z zarządców przybliżone koszty montażu lamp oświetlenia oraz wysokość rachunku przypadającego na Wspólnotę. 

  1. lampa sodowa na wysięgniku ok. 812,15 zł / rachunek mies. na wspólnotę ok. 21,60zł 
  2. lampa rtęciowa na wysięgniku ok. 938, 51 zł / rachunek mies. na wspólnotę ok. 33,60zł 
  3. lampa halogenowa ok. 236,86 zł / rachunek mies. na wspólnotę ok.21,60 zł

Zachęcamy Państwa do poruszania tego tematu ze swoimi zarządcami (by ustalić faktyczny koszt - być może obciążenie budżetu domowego nie będzie zbyt uciążliwe). W razie potrzeby służymy pomocą. Niewątpliwie jest tutaj potrzebna również Państwa inicjatywa.