Radni

Radni Osiedla Gajowice 

(kadencja 2017-2021)

 • Anna Wiśniewska - Przewodnicząca Rady,
 • Andrzej Puzio - Wiceprzewodniczący Rady,
 • Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk - Przewodnicząca Zarządu,
 • Bronisława Springer - Wiceprzewodnicząca Zarządu,
 • Janusz Chudzik - Członek Zarządu,
 • Janina Boczkowska - Skarbnik,
 • Paweł Pomian - Sekretarz.

Pozostali członkowie Rady (w kolejności alfabetycznej):

 • Stanisław Andrzej Bokało,
 • Mirosław Waldemar Iwanicki,
 • Michał Paweł Janusik,
 • Paweł Maciej Jarnicki,
 • Ryszard Stefan Kessler,
 • Józefa Kozłowska,
 • Bogdan Lewandowski,
 • Jacek Edward Makówka,
 • Krystyna Mazurek,
 • Krystyna Maria Nankowska,
 • Patrycja Nocula-Rydz,
 • Marcin Rydz,
 • Magdalena Tuła,
 • Stanisława Zalewska.

Zdjęcia z pierwsze sesji Rady Osiedla Gajowice w kadencji 2017-2021 

   

Radni Osiedla Gajowice 

(kadencja 2013-2017)

Czesław Warych - Przewodniczący Rady

Andrzej Puzio - Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk - Przewodnicząca Zarządu

Bronisława Springer - Wiceprzewodnicząca Zarządu

Anna Wiśniewska - Członek Zarządu

Jan Sęk - Skarbnik 

Adam Murawski - Sekretarz


Ryszard Kessler, Jacek Makówka, Maria Kraszkiewicz, Bogdan Lewandowski, Józefa Kozłowska, Piotr Borochowski, Stefan ŚwigońBogusława Kramarz, Helena Hołda, Janina Boczkowska, Eugenia Sadłowska - Kucharska, Alicja Kobierska (śp.), Janusz Czech (śp.), Helena Barańska (rezygnacja z funkcji radnej), Krzysztof Świtoń (rezygnacja z funkcji radnego)


Radni Osiedla Gajowice na sesji w grudniu 2016r.

Kompetencje


Rada Osiedla Gajowice działa na podstawie uchwały nr XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16.10.2003r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gajowice.

Zgodnie z art 6 statutu do naszych zadań należy m.in.

 • wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym
 • wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla (komunikacja zbiorowa, zagrożenia bezpieczeństwa, zmiany organizacji ruchu lokalnego, lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury, placówek oświatowych, ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej)
 • opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta projektów uchwał (w zakresie zamiaru likwidacji lub przekształcenia jednostek org. o charakterze lokalnym - szkoły podstawowe, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji), projektów decyzji (wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zmian w funkcjonowaniu komunkacji zbiorowej na Osiedlu)

Tekst uchwały: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XIII/403/03

Granice Osiedle Gajowice: http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/63811/3267ru04z.pdf